”Swedbank har en lång tradition av att på olika sätt stödja de samhällen där vi är verksamma. Vårt syfte är att främja en sund och hållbar finansiell situation för de många människor och företagen. Att vara banken för de många innebär att vårt engagemang inom samhällsfrågor ska nå breda grupper.
   Vi värnar extra mycket om ungdomar och vi tror på idrotten som en utvecklingsfaktor för nästa generation, därför deltar vi i Lagspelet som överensstämmer väl med bankens värderingar.”

Jonas Bergqvist – Swedbank

”Barn och ungdomar är vår framtid. Med egen erfarenhet som fotbollsförälder och tränare vet man vilken glädje idrotten ger.
När HBK med sina förebilder engagerar sig i aktiviteter tillsammans med Halmstads ungdomar, känns det både viktigt och värdefullt att vi kan vara delaktiga och stötta Lagspelet.”

Niklas Åberg - NÅ Formtextil AB

"Inom Adecco handlar Corporate Social Responsibility (CSR) om att på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi verkar.
Varje dag hjälper vi hundratusentals människor världen över att hitta arbete och bygga upp sina karriärer - något som är centralt för personligt och socialt välbefinnande.
För oss är det viktigt att stödja olika organisationer i deras arbete för en bättre värld. Sponsring är en del i vårt sätt att ta ett aktivt samhällsansvar.
Våra sponsringsinsatser i Sverige sträcker sig över tre områden; aktiviteter eller organisationer av sociohumanitär karaktär, idrott och kulturella evenemang och företeelser.
Vi tycker att det arbete som HBK gör genom Lagspelet med sitt sociala engagemang stämmer väl överens med våra värderingar.
På Adecco i Halmstad är vi stolta över att vara en del i Lagspelet."

Björn Dalhov - Adecco

"För mig har fotboll alltid varit en stor glädjekälla och det hoppas jag att dagens barn och ungdomar också får uppleva. Föreningsliv har en viktig del i att skapa goda värderingar, samhörighet och självkänsla för alla. Detta vill vi vara med och stötta genom lagspelet."

Fredrik Karlssonn - Prefab

” Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.
Att stödja verksamheter som syftar till att barn och ungdomar får en bättre tillvaro är att bidra till att vi får ett bättre näringsliv och samhälle på sikt.”

Charlie Albin - Ernst & Young

"För Destination Halmstad är det en självklarhet att ge tillbaka till våra invånare. Vårt uppdrag är att stärka Halmstads attraktionskraft genom att aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad. Då är en av de mest grundläggande framgångsfaktorerna att invånarna i vår kommun känner stolthet och trygghet.  Genom vårt samarbete med HBK kan vi bidra till att barn och unga tycker att Halmstad är en bra plats att bo på."

Christian Westerling - Destination Halmstad

"För Human Direction känns det naturligt att vara en del av Lagspelet. Vi vill vara med och bidra i arbetet  som är vår framtid. Tillsammans med spelarna i HBK kommer vi bland annat göra aktiviteter ute i skolorna där fokus kommer ligga på glädje och motion."

Tony Karlsson - Human Direction

   ”Trygga Halmstad arbetar drog- alkohol- och brottsförebyggande för framförallt kommunens barn och ungdomar. I det arbetet är föreningar, och däribland HBK, en viktig samarbetspart för att nå framgång".

Therese Wallgren - Trygga Halmstad - Halmstads kommun

”För oss på Riksbyggen är de kooperativa värderingarna om delaktighet, inflytande och gemenskap grundfundament som har följt oss hela vägen sedan starten 1940. Idag bygger vi inte bara nytt utan deltar också i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv. Vi bidrar med såväl samhällsbyggnad som socialt ansvarstagande och båda delarna är viktiga delar i såväl vår verksamhet som vårt erbjudande.
Vi tycker att det arbete och insatser HBK gör genom Lagspelet med sitt sociala engagemang stämmer väl överens med våra värderingar och tror att det kan bidra till att kunna skapa ett socialt hållbart samhälle i framtiden. Vi är stolta över att vara en del av Lagspelet”

Birgitta Ehrenfeldt - Riksbyggen

"Som arkitekter är vi samhällsbyggare.
Vi känner ett stort ansvar när vi utformar vår fysiska miljö, den påverkar människors välbefinnande och skapar förutsättningar för ett socialt liv. Vi vill genom vårt arbete vara en engagerad spelare i vår omvärld."

"Fredblad arkitekter är stolt samarbetspartner till HBK:s Lagspelet. Det arbete som görs för att ungdomar skall få en meningsfull fritid är viktigt och ligger helt i linje med vår syn på vad det innebär att vara en engagerad samhällsbyggare."

Leif Jönsson - Fredblad Arkitekter

"Vi på Primed uppskattar HBK:s engagemang för barn och ungdomar. Bra förebilder är viktiga.
Kan vi gemensamt påverka ungdomar positivt, är det fantastiskt. Genom att ta ett tydligare socialt engagemang, vill
vi på Primed naturligtvis vara en del i detta arbete som Lagspelare. Detta är en fin gest av Halmstads BK att ge något tillbaka till alla som stöttar."

Fredrik Primnell - Primed AB

   ”Att verka som goda förebilder och ge inspiration till våra barn och ungdomar är en viktig uppgift. Vi är glada och stolta över att kunna vara en del i detta. Det känns viktigt och självklart.”

Johan Libera  - Bring

   "För Korvpojkarna är det naturligt och viktigt att vara delaktig och bidra till aktiviteter för barn och ungdomar.  Idrotten är en betydelsefull del av samhället. Vi är ett lokalt företag och väljer att sammarbeta med det lokala föreningslivet, stora som små, i Halmstad. Föreningslivet fyller en viktig funktion och ger framför allt ungdomar en meningsfull sysselsättning och en bra grund att stå på inför framtiden.
Vi är glada och stolta att vara en del i lagspelet. Vi uppskattar HBKs arbete och engagemang för barn och ungdomar."

Jörgen Strandahl – Korvpojkarna

   "Jag är mycket glad och stolt över att HBK tog till sig mina tankar och förhoppningar om ett tydligare arbete med klubbens sociala ansvar. För mig har det alltid varit oerhört viktigt att verka på ett positivt sätt i lokalområdet, till exempel att besöka sjukhus och skolor. Det ger barn och ungdomar en möjlighet att identifiera sig med klubben och spelarna i HBK."

Fredrik Ljungberg

”Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss på KPMG och vi investerar en del av vårt årliga resultat i det samhälle vi verkar i. Våra engagemang sträcker sig bland annat över områdena hållbarhet, utbildning, och jämställdhet. Som kunskapsföretag är utbildning och kunskapsbyggande centralt för de engagemang vi väljer att gå in i och vi är därför glada kunna satsa på våra barn och ungdomar i Halmstad genom Lagspelet.”

Andreas Johansson – KPMG

"Office Halmstad har sedan många år ett stort samhällsengagemang. Det är vi stolta över!
Vårt samhällsengagemang innefattar bl a att sponsra HBK´s ungdomar och många andra landsortsföreningar där man bedriver aktiv ungdomsverksamhet.

Våra värderingar inom Office är ”Långsiktighet, Ärlighet och Närhet” som betyder mycket för oss. Därför tror vi på Office att genom att synas tillsammans med föreningar med en stark ungdomsverksamhet skapa goda förutsättningar för ett ärligt och bra samhälle.

Vi är stolta över att vara med i lagspelet och rusta våra ungdomar på ett positivt sätt inför framtidens utmaningar."

Anders Johansson - Office

"Vi på Prenad är glada över att vara en del av detta lag som bidrar till Lagspelets verksamhet.
Ett mycket bra initiativ som vi nu stolt är en del av. Vi har en förhoppning om att våra aktiviteter ska ge ungdomar en positiv och lekfull fritid och framtid."

Johan Gustafsson – Prenad EL & VVS

   "Bendt Bil har under många år varit huvudsponsor till HBK:s u-sektion och många andra föreningars ungdomssektioner. Vi åker även årligen upp med julklappar till Barnavdelning på Halmstad Lasarett.
   Detta gör det helt naturligt för oss att vara med i Lagspelet. Bendt Bils hjärta klappar för Ungdomsidrotten."

Bengt-Erik Johansson - Bendt Bil

   ”Länsförsäkringar Halland är ett lokalt och kundägt bolag och vår vision är att bidra till ett tryggt Halland att leva och bo i.
   Vi har genom åren haft ett flertalet aktiviteter i närområdet med syfte att stödja den lokala utvecklingen. Tillsammans med HBK arbetar vi bland annat med nattvandring och utdelning av reflexer till barn och ungdomar.”

Christian Bille - Länsförsäktingar Halland

   ”Att förbättra tillvaron för barn och ungdomar i Halmstad är enkelt att skriva under på! Vi på Fria vill med detta engagemang fortsätta på vår inslagna linje för ett etiskt ansvar i samhället. Det kan gälla att guida en ungdom rätt i livets alla svåra val, och det kan gälla att ge ett barn, med sämre ekonomiska möjligheter, en present på julen. En liten uppoffring för oss kan vara en stor händelse för dem!”

Peter Ericsson – Fria Finansiell Planering

“Vi på Crendo är stolta över att kunna medverka i denna satsning.
När HBK:s A-lagsspelare är förebilder och engagerar sig i aktiviteter, för att förbättra för våra ungdomar i Halmstad. Det är en lysande idé.”

Alf Sandberg, Crendo

”Låt hjärtat vara med! Som fastighetsbolag drivs vi av att göra goda affärer som också främjar Halmstad – på flera sätt. Därför engagerar vi oss i HBK:s Lagspelet, då vi vet att ett aktivt socialt ansvar gynnar våra barn och ungdomar i Halmstad. Kan vi bidra till att skapa en rolig, trygg och meningsfull fritid för vår gemensamma framtid, gör vi gärna det.”

Peter Jacobsson, Fem Hjärtan Fastigheter

"Våra barn och ungdomar behöver bl a meningsfull sysselsättning, kamratskap och givetvis förebilder, något våra idrottsföreningar erbjuder dem. Genom Lagspelet har HBK nu tagit ett ytterligare steg för att stötta våra ungdomar i Halmstad. Jag uppskattar klubbens initiativ och är stolt över att kunna medverka i denna verksamhet."

Stellan Elmgren - Advokat

"Härligt att HBK använder spelare och ledare som idoler och förebilder för unga, utsatta och sjuka. 
Att de inte bara lokalt tar ansvar, utan även genom insatser för Ugandas gatubarn genom Tigers Club verkar för bättre förutsättningar där det behövs. Detta gör Fritz Blommor till en stolt sponsor och medspelare som uppmanar fler att ta sig in i laguppställningen"

Fredrik Fritz - Fritz Blommor

"HBK är ett föredöme som förening när man anordnar utvecklande aktiviteter för barn och ungdomar.
Vi på Albany International stöttar gärna föreningen när man har ett stort hjärta och vill visa vägen till ett mer mänskligt samhälle."

Mikael Danielsson - Albany International

"Ocays vision är att upplevas som ”DEN HÅLLBARA LÖSNINGEN” av såväl kunder,
kollegor som partners. Genom tillgänglighet och förståelse för våra kunders behov skall
vi erbjuda hållbara lösningar för företag och den miljö de verkar i. Visionen stöds av våra
värderingar
• Personliga 
• Innovativa
• Ansvarsfulla

HBK´s arbete med lagspelet passar bra in i vår vision och arbete att jobba lokalt och hållbart.
Vi vill vara med att bidra till att barn och ungdomar får ett aktivt liv."

Mikael Rosén - OCAY

"I en tid när vi rör oss allt mindre blir det viktigt att stödja verksamhet som bygger ungdomars framtid där
rörelse, grupptillhörighet och socialt ansvarstagande är centrala. När Lagspelet dessutom är ett lokalt initiativ
och hanteras inom ramen för vår stolthet Halmstad BK känner vi på TV4 att det är naturligt att vara en del av dess
framtid."
 
Tomas Bengtsson - TV4

Vi på DH Solutions har under många år varit aktiva när det gäller samhällsengagemang för ungdomar genom att ha ett nära samarbete med kommunens brottsförebyggande organisation, polisen och kriminalvården. Vi ser lagspelet som ett ytterligare led i vårt engagemang för att ge fler aktiviteter och resurser för ungdomar i vår närhet. Genom att stötta HBK och föreningslivet skapas fler möjligheter för ungdomar att vara med i ett sammanhang vilket vi tycker ger dem en kontinuitet och erfarenhet av att ha en roll och lära sig ta hänsyn till varandra. Vi är stolta över att vara med i lagspelet och rusta våra ungdomar på ett positivt sätt inför framtidens samhälle.

Helena Eriksson - DH Solutions

"Som marknadsledare i vår bransch är det en självklarhet att vi är med och bidrar till samhällets utveckling. Att vara med i HBK:s lagspel som vänder sig till barn och ungdomar känns därmed som en naturlig del i vårt arbete."

Daniel Johansson - PwC

"Vi på Söderberg & Partners är engagerade i sociala projekt på olika sätt. Det är bara fantasin som kan sätta stopp för hur mycket man kan hjälpa till. Att göra skillnad för andra människor ser vi som en viktig faktor för att både utvecklas som företag och som medmänniska. Söderberg & Partners har projekt på de orter där vi verkar för att varje medarbetare ska enkelt kunna hitta det välgörande ändamål som ligger just dem närmast om hjärtat."

Sanny Erixon - Söderberg & Partners

"Vi på MTA är stolta över att vara ett företag som bygger all sin verksamhet kring våra värderingar arbetsglädje, enkelhet och långsiktighet.
För oss är det en självklarhet att man som ledare och medspelare alltid ger sitt yttersta för att skapa en god laganda och att ha roligt tillsammans.
MTA vill som medspelare bidra till att barn och ungdomar får ta del av aktiviteter som ger positiva upplevelser och en meningsfull fritid.
Ett ökat socialt engagemang och ansvarstagande skapar givetvis mervärden för samhället men det stärker också vårt eget företags självkänsla och kraft."

Tommy Zryd - MTA Bygg

För oss känns det naturligt att kunna bidra som medspelare i HBK´s satsning i Lagspelet. Vårt sätt att arbeta i Handelsbanken bottnar i en grundläggande människosyn som präglas av tilltro och respekt. Genom att leverera finansiella tjänster fyller vi, tillsammans med övriga aktörer i finanssektorn, en viktig funktion och bidrar till utvecklingen i samhället. I Handelsbanken har vi valt att kalla det Ansvarsfullt företagande och hållbar bankverksamhet. För Handelsbanken innebär hållbarhet också att banken ska vara en attraktiv arbetsgivare och en stabil aktör som ger ett positivt bidrag till samhället och dess utveckling. Som medspelare i Lagspelet hoppas vi att det kan bidra till en bättre tillvaro för våra ungdomar i Halmstad kommun och ge dem möjligheter till att skapa vår framtid”

Magnus Landbring - Handelsbanken

"Vi på Telium Network har ett starkt socialt engagemang i vårt närområde och vill göra skillnad på vår halländska hemmaplan. För oss känns det självklart att interagera med och ta ett aktivt ansvar för det omgivande samhället. Vi uppskattar möjligheten att få arbeta tillsammans med HBK och andra företag för att skapa positiva förebilder som kan inspirera barn och ungdomar till att röra sig och utvecklas till goda individer."

Patrik Inerup - Telium Network

”BilMånsson är ett lokalt företag som har ”Care” eller omtanke som ett av våra värdeord i vår vision. För oss betyder det allt från att ge excellet service till alla våra kunder till att aktivt stödja o verka för det samhälle vi är verksamma i. För oss är det därför självklart att delta i lagspelet som bidrar till att våra barn och ungdomar får en bra uppväxt i en trygg miljö, detta skapar en bra plattform för ett tryggt Halmstad. Vårt social ansvar sträcker sig även i ett mer globalt perspektiv till att vi stödjer en skola med föräldrar lösa barn samt enskilda elever i Uganda med Ssenyange Education Project (www.ssenyange.org). Vi har även genom vår hållbara anläggning för miljön skapat ”Sveriges miljösmartaste bilanläggning” på Flygstaden, det är vårt miljöbidrag till vår närmiljö”

Clas O Månsson - Bilmånsson

”För oss på Riksbyggen är de kooperativa värderingarna om delaktighet, inflytande och gemenskap grundfundament som har följt oss hela vägen sedan starten 1940. Idag bygger vi inte bara nytt utan deltar också i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv. Vi bidrar med såväl samhällsbyggnad som socialt ansvarstagande och båda delarna är viktiga delar i såväl vår verksamhet som vårt erbjudande.
Vi tycker att det arbete och insatser HBK gör genom Lagspelet med sitt sociala engagemang stämmer väl överens med våra värderingar och tror att det kan bidra till att kunna skapa ett socialt hållbart samhälle i framtiden. Vi är stolta över att vara en del av Lagspelet”

Lars Hovius - Riksbyggen

   "Dagens ungdomar, morgondagens samhällsbyggare.
   För Halmstads stadsnät känns det mycket bra att HBK genom Lagspelet ger oss möjligheten att få vara en del av och dela HBK:s visioner för framtiden. Ungdomar möts idag på olika ”arenor” och det är viktigt att vi som bolag och offentlig aktörer finns och syns på dessa platser och då utifrån de ungas behov.
   I en allt mer ”stillasittande värld” känns det viktigt att vi genom olika aktiviteter visar på vikten av att också det fysiska mötet, god kamratskap och en god laganda är viktiga hörnstenar för att bygga morgondagens samhälle.
   Halmstads stadsnät ser det som självklart att tillsammans med HBK och övriga lagspelare i denna satsning delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter och som möter unga på deras villkor."

Eric Ericsson - Halmstads Stadsnät